Mực dầu inktec (Pigment UV) chai 100ml

Mực dầu inktec (Pigment UV) chai 100ml

80.000 

Mực dầu UV pigment chai 100ml

-Loại mực: In phun gốc dầu

-Dung lượng: 100ml

-Máy dùng: Dùng cho máy in phun màu Epson L’Series

Mực dầu inktec (Pigment UV) chai 100ml