Mực nước Inktec chai 100ml

Mực nước Inktec chai 100ml

50.000 

Mực in phun màu Inktec chai 100ml

-Loại mực: Mực in gốc nước

-Dung lượng: 100ml

-Máy dùng: Dùng cho máy in phun màu Epson L’Series

Mực nước Inktec chai 100ml